Vállalkozási feltételek

1. Képzőszerv neve: Brunczvik Miklós egyéni vállalkozó, 

     Bp. 1136 Hollán Ernő u 21/b

      Tel: 06 20 9 231-416 

2. Cég formája: egyéni vállalkozó 

3. Vállalkozási engedély száma: EV-763643 

4. Képzési engedély száma: FV/KV/28/A/43/2/2006 

    AM-A1-A2-A-B kategóriára 

5. Iskola vezető neve: Brunczvik Miklós 

6. Ügyfélfogadó címe: Bp. X. ker. Fertő u 8. 

      Tel: 06 20 9 231-416, 

Félfogadás: hétfőtől-péntek 13 -15 óra (előzetes időpont egyeztetéssel) 

7. Székhely: Bp. 1136 Hollán Ernő u 21/b Tel 06 20 9 231-416 

    honlap: www.topiautosiskola.hu 

    e-mail: info@topiautosiskola.hu

B-kategória

8. Tanfolyamra felvétel módja:  B- kat.: betöltött 16,5 életév, írni, olvasni tudás, járművezetéstől a bíróság nem tiltotta el, hatóság vezetői engedélyét nem vonta vissza, kényszergyógykezelés alatt nem áll.   

 9. Előírt egészségügyi és PÁV vizsgálat: B-kat: Egészségügyi 1. alkalmassági 1. csoport szükséges. PÁV vizsgálatot csak a sikertelen 5. forgalmi vizsga után kell elvégezni. 

 10. Tanfolyamra felvétel és vizsgára bocsátás feltételei: B-kat: felvételnél a 8. pontban leírtakon kívül szükséges még,  kitöltött jelentkezési lap, 1, orvosi alkalmasság, 18 évnél fiatalabb jelentkezőnél szülői, vagy gondozói aláírás a  szerződésnél. Jelentkezni lehet az autósiskolánál e-mailen keresztül, vagy személyesen, illetve ügyfélkapun.

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 Elméleti vizsga: Az elméleti tanfolyam elvégzése. Az első foglalkozástól számított 9 hónapon belül kell az első elméleti vizsgának megtörténnie, ennek hiányában a tanfolyamot meg kell ismételni. Amennyiben az első elméleti vizsga sikertelen eredményt hozott, akkor az első tanfolyami naptól számított egy éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, különben a tanfolyamot ebben az esetben is újra kell kezdeni. Az első elméleti vizsgára az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt vinni kell. Amennyiben az első vizsgára az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt nem viszi magával a tanuló, a vizsgát megtartják, de a következő vizsgára csak akkor írják ki, ha előtte bemutatta a bizonyítványát a hatóságnak. Az első elméleti vizsgát az iskola jelenti. Sikertelen elméleti vizsga után a tanuló a Vizsgaközpontban (XI. ker. Petzvál J u 39) bankkártyával befizetheti a pótvizsga díját és kérhet új időpontot. A kiírt vizsga időpontot 8 naptári napon belül már csak ismételt vizsgadíj befizetése mellett lehet módosítani. 

Forgalmi vizsga: a kötelező óraszámot le kell vezetni, az alábbi felosztásban. 

 - Az alapoktatás kötelező óraszám 9 óra 

 - főoktatás kötelező óraszáma 21 óra vezetés 

Forgalmi vizsgára csak abban az esetben kerülhet sor, ha az oktatás során a kötelező óraszámon kívül a tanuló teljesítette az 580 km menettávolságot is. Nem lehet forgalmi vizsgára jelenteni 30 óra vezetés után a tanulót, ha nem teljesítette az előírt 580 km távolságot. Az oktatónak törekedni kell arra, hogy az 580 km menettávolság 29 óra alatt megtételre kerüljön, amennyiben ez nem valósul meg, úgy addig kell az oktatást folytatni, amíg a kötelező menettávolság nem teljesül. Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni.

 A tanuló forgalmi vizsgára történő jelentését az autósiskola intézi. Sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül, a tanfolyamot be kell fejezni, ha ez nem történik meg, akkor a teljes képzést újra kell kezdeni.

 A vöröskeresztes tanfolyamot iskolánk az elméleti tanfolyamot szervező autósiskola végzi.A vizsgára való jelentkezés egyénileg történik a www.vizsga.voroskerestbp.hu oldalon      A tanfolyam alól az a tanuló kap felmentést: aki rendelkeznek egészségügyi végzettséggel vagy már elvégezte a tanfolyamot, illetve rendelkezik már „M” vagy „A” kategóriás jogosítvánnyal. A felmentésről az igazolást a Magyar Vöröskereszt állítja ki. (Bp. XI. ker Erőmű u 8)

11. Kötelező óraszámok:  

 

Elmélet 

 

Gyakorlat

KRESZ

20 óra

Alapoktatás

9 óra

Vezetés elmélet

4 óra

Főoktatás

21 óra

Műszak

4 óra

 

 

Összesen

28 óra

  30 óra

Elméleti óra 45 perc, gyakorlati óra 50 perc. A gyakorlati oktatásnál, a tanuló beleegyezésével az órákat össze lehet vonni. Egyszerre két órát lehet venni, duplázni a 10. óra után lehet, de a második óra után legalább egy óra  szünetet tartani kell. 

 12. Típusválasztás: Jelenleg azokból a típusból lehet választani, amit a honlapon megtalál. Az oktató jármű a gyakorlati oktató tulajdona, és a KFF jármű vezetők képzéséhez szükséges igazolással rendelkeznek. 

 13. Hiányzások: Elméleti oktatás valamennyi óráján részt kell venni. 10%-t meghaladó hiányzás esetén, pótfoglalkozáson kell részt venni. Pótfoglalkozás díja: 800 Ft/óra. Gyakorlati oktatás kötelező óraszámait le kell vezetni. A megbeszélt foglalkozást 24 órával korábban következmény nélkül le lehet mondani.  Hiányzás esetén a le nem vezetett óra elveszik, amit pótolni kell. A hiányzás pótlását a pótórák díjával kell kiegyenlíteni. 

Amennyiben a vizsga betegség miatt maradna el, új vizsgaidőpontot az orvosi igazolás kiadása ellenében lehet kérelmezni, de a kérelmet az autósiskolának az orvosi igazolás kiállításától számított 8 napon belül be kell adni az illetékes hatóságnak. Ha a beadás meghaladja 8 napot, úgy új időpont, csak a vizsgadíj befizetése után igényelhető.  

14. Tandíj befizetésének módja: A képzés áráról a tanfolyam megnyitásakor részletes tájékoztatást kap. A tandíjat az elméleti oktatásnál az iskolavezetőnek, gyakorlati oktatásnál a gyakorlati oktatónak,nyugta ellenében kell befizetni. Végszámlát a képzés befejezése után az autósiskola állít ki. Az autósiskola az árváltozás jogát fenntartja magának. 

15. Felmentések: Elméleti foglalkozás alól felmentést kaphat az a tanuló, aki 24/2009 11& KM rendelet meghatároz, siket, mozgássérült, aki az iskolavezetővel egyeztetve külön foglalkozáson vehet részt. 

16. Áthelyezés: A tanulónak joga van más képzőszervnél folytatni a képzést. Az áthelyezésről szóló kérelmet az iskolavezető – a tanuló jelzésétől számított - 3 napos határidőn belül aláírja és igazolja,  hogy a tanuló meddig jutott el a képzésben. A tanuló áthelyezése költségmentes, a tanulónak díjat fizetnie nem kell. Az áthelyezést az autósiskola akkor sem akadályozhatja meg, ha bármelyik fél tartozik a másiknak, ebben az esetben a vitás ügyet a PTK rendelkezései alapján kell rendezni.

17. Oktatási helyszínek:     

- Tanterem:  - Bp. XI. ker. Villányi u 5. Szent Margit Gimnázium  

                   - Bp. XIX. Kossuth tér 12. Trefort Ágoston Szakiskola  

- Rutin pálya: Bp. XIX. ker. Vak Bottyán u 1.  

                    – Budaörs virágpiac  

                    – Újpest Berda u  

                    – Zugló Írottkő park  

                    – Szigetszentmiklós Csepeli út  

18. A képzőszervnél folyó szakoktatatói képzés: Nincs 

19. Felügyeleti szerv:  Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

1119 Budapest, Petzvál József utca 39.

postacím: 1300 Budapest, Pf. 91

Tel: 371-3030

Engedélyezési osztály: Építési és Közlekedési Minisztérium Közúti Gépjármű-Közlekedési Hatósági Főosztály

1138 Budapest, Váci út 188. D. épület

e-mail: kepzes-kghf@ekm.gov.hu, telefonszám: +3614771551  

Vizsgázó joga és kötelessége: Vizsgázónak joga van a kiírt vizsga időpontban a vizsgán részt venni. Amennyiben saját hibáján kívül a vizsga elmaradna, vagy meghiúsulna, joga van vizsgadíj újbóli megfizetése nélkül új vizsga időpontot kérni. Joga van panasszal élni a Főváros Kormányhivatal Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Képzés Felügyeleti Osztályánál , ha a vizsga eredményével nem ért egyet, vagy a vizsgán zavaró eseményeket tapasztal.  

Vizsgázónak kötelessége a vizsga időpontjában pontosan kulturáltan megjelennie. Amennyiben a vizsgáról késne, vagy nem jelenne meg, új vizsga időpontot csak a vizsgadíj újbóli megfizetése után kap., kivéve, ha a hiányzását betegség okozta, és azt az orvos igazolja. Nyilatkoznia kell, hogy a vizsgán alkohol, kábítószer, vagy nyugtatószer hatása alatt nem áll. 

Tudomásul veszi, hogy ha a vizsga eredményét bármilyen módón befolyásolni próbálja, az a vizsga azonnali befejezését jelenti, és az eseményről a vizsgabiztos jegyzőkönyvet állít ki.  

 21. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:  

elmélet

4.600 Ft

forgalmi

11.000 Ft

összesen

15.600 Ft

A vizsgadíjat két részletben lehet befizetni. Az elméleti vizsgadíjat az elméleti foglalkozáson az iskolavezetőnek, a gyakorlati vizsgadíjat a gyakorlati oktatónak nyugta ellenében kell befizetni.  

22. Vizsgaigazolás kiadásának feltétele: A vezetői engedélyt a sikeres forgalmi vizsga után 1 nappal az okmány iroda állítja ki, ahova viini kell az orvosi alkalmassági igazolást, a vöröskeresztes igazolványt, és a személyi igazolványt. Az első jogosítvány kiállítása ingyenes. Külföldi állampolgárnak minimálisan 6 hónapi tartózkodási engedély kell rendelkeznie.

A Vizsgaközpont a sikeres elméleti vizsgáról kiállított vizsgaigazolást az illetékes Közlekedési Igazgatási Hatóság részére küldi meg.

22/a A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott állami támogatásról szóló tájékoztatás: a következő linken található - https://www.allamkincstar.gov.hu/egyeb-lakossagi-ugyek/Egyeb_juttatasok/a-kozlekedesi-alapismeretek-tanfolyam-es-vizsga-dijahoz-nyujtott-tamogatas

22/b A vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításával kapcsolatos tudnivalók: a következő linken található - https://nyilvantarto.hu/hu/vezetoiengedely_automata_elso

A kategória

23. Tanfolyamra felvétel módja:   

 

AMkat

A1kat

A2kat

Akat

betöltött

13.5 életév

15év6hónap

17év6hónap

23év6hónap

 Írni, olvasni tudás, járművezetéstől a bíróság nem tiltotta el, hatóság vezetői engedélyét nem vonta vissza, kényszergyógykezelés alatt nem áll.  

 24. Előírt egészségügyi és PÁV vizsgálat: A1-A2-A-kat: Egészségügyi 1. alkalmassági 1.csoport szükséges. Am kategóriához nem kell orvosi alkalmassági igazolás. PÁV vizsgálatot  csak a sikertelen 5. forgalmi vizsga után kell elvégezni.

 25. Tanfolyamra felvétel és vizsgára bocsátás feltételei: A 23. pontban leírtakon kívül szükséges még,  kitöltött jelentkezési lap, 1, orvosi alkalmasság (kivéve AM kat), vagy meglévő B-kat vezetői engedély bemutatása. 18 évnél fiatalabb jelentkezőnél szülői, vagy gondozói aláírás a  szerződésnél.

 - Vizsgára bocsátás feltételei:

 Elméleti vizsga: elvégzett elméleti tanfolyam, 

 

AMkat

A1kat

A2kat

Akat

betöltött

14 életév

15év9hónap

17év9hónap

23év9hónap

Az elméleti tanfolyam elvégzése. Az első foglalkozástól számított 9 hónapon belül kell az első elméleti vizsgának megtörténnie, ennek hiányában a tanfolyamot meg kell ismételni. Amennyiben az első elméleti vizsga sikertelen eredményt hozott, akkor az első tanfolyami naptól számított egy éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, különben a tanfolyamot ebben az esetben is újra kell kezdeni. Az első elméleti vizsgára az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt vinni kell. Amennyiben az első vizsgára az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt nem viszi magával a tanuló, a vizsgát megtartják, de a következő vizsgára csak akkor írják ki, ha előtte bemutatta a bizonyítványát a hatóságnak. Az első elméleti vizsgát az iskola jelenti. Sikertelen elméleti vizsga után a tanuló a Vizsgaközpontban (XI. ker. Petzvál J u 39) bankkártyával befizetheti a pótvizsga díját és kérhet új időpontot. A kiírt vizsga időpontot 8 naptári napon belül már csak ismételt vizsgadíj befizetése mellett lehet módosítani. 

Gyakorlati vizsga: Sikeres elméleti vizsga után a kötelező óraszámot és menettávolságot le kell vezetni, az alábbi felosztásban. 

 

AMkat

A1kat

A2kat

Akat

kötelező óra

4A+6 Fóra

6A+10F óra

6A+10F óra

8A+20F óra

kötelező km

100 km

240 km

240 km

390 km

 A kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők: 

meglévő kat.

megszerezendő kat.

elméleti óraszám

gyakorlati óraszám

életkor

kötelező km

A1 két éven belül

A2 kat.

-

12 óra

18  év

180  km

A1 két éve túl

A2 kat.

3 óra

8 óra

18  év

120  km

A1 két éven belül

A kat.

-

16 óra

24  év

240  k m

A1 két éven túl

A kat.

3 óra

10 óra

24 év

160  km

A2 két éven belül

A kat

-

12 óra

24 év

180  km

A2 két éven túl

A kat

3 óra

8 óra

20 év

120 km

A kor két éven belül

A kat

-

12 óra

24 év

180  km

A kor két éven túl

A kat

3 óra

8 óra

20 év

120 km

Forgalmi vizsgára csak abban az esetben kerülhet sor, ha az oktatás során a kötelező óraszámon kívül a tanuló teljesítette az 580 km menettávolságot is. Nem lehet forgalmi vizsgára jelenteni 30 óra vezetés után a tanulót, ha nem teljesítette az előírt 580 km távolságot. Az oktatónak törekedni kell arra, hogy az 580 km menettávolság 29 óra alatt megtételre kerüljön, amennyiben ez nem valósul meg, úgy addig kell az oktatást folytatni, amíg a kötelező menettávolság nem teljesül. Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni.

 A tanuló forgalmi vizsgára történő jelentését az autósiskola intézi. Sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül, a tanfolyamot be kell fejezni, ha ez nem történik meg, akkor a teljes képzést újra kell kezdeni.

 A vöröskeresztes tanfolyamot iskolánk az elméleti tanfolyamot szervező autósiskola végzi.A vizsgára való jelentkezés egyénileg történik a www.vizsga.voroskerestbp.hu oldalon      A tanfolyam alól az a tanuló kap felmentést: aki rendelkeznek egészségügyi végzettséggel vagy már elvégezte a tanfolyamot, illetve rendelkezik már „M” vagy „A” kategóriás jogosítvánnyal. A felmentésről az igazolást a Magyar Vöröskereszt állítja ki. (Bp. XI. ker Erőmű u 8)

25. Kötelező óraszámok: 

 

AMkat

A1kat

A2kat

Akat

Kresz:

16

16

16

16

Vezetés elm:

3

3

3

3

Műszak:

3

3

3

3

Gyakorlat:

10

16

16

28

 

4A+6F óra

6A+11F óra

6A+11F óra

8A+20F óra

Elméleti óra 45 perc, gyakorlati óra 50 perc. A gyakorlati oktatásnál, a tanuló beleegyezésével az órákat össze lehet vonni. Egyszerre két órát lehet venni, duplázni a 10. órától lehet, de a második óra után legalább egy óra  szünetet tartani kell. A gyakorlati során 1 óra alatt rutin otatásnál 3, forgalmi oktatásnál 2 motoros mehet egyszerre. Az gyakorlati oktatás rádión keresztül folyik, az oktató kísérő autóból adja az utasításokat. A tanuló a gyakorlati oktatást végezheti a saját motorján is, amennyiben az megfelel az előírásoknak

Vöröskeresztes tanfolyamot iskolánk szervezi, vizsgára jelentkezés egyénileg történik a www.vizsga.voroskereszbp.hu oldalon. Felmentést kap: egészségügyi végzettséggel rendelkező, aki rendelkezik vöröskeresztes igazolvánnyal, illetve M-A kategóriás jogosítvánnyal. A felmentésül szolgáló bizonyítványt első körben a Magyar Vöröskeresztnek kell bemutatni, és az ott kapott mentességi igazolást kell bemutatni az okmányirodában. A vöröskeresztes igazolvánnyal, és M-A kategóriával rendelkezők, a sikeres forgalmi után egyből mehetnek az okmányirodába, a jogosítvány kiállítása véget. A jogosítvány kiállításakor az okmány irodában a felmentésre szolgáló bizonyítványt be kell mutatni.

26. Típusválasztás: Jelenleg a honlapon látható típusból lehet választani. Az oktató jármű a gyakorlati oktató tulajdona. Az autósiskola btosítja a gyakorlati képzéshez a motort. a bukósisakot, a könyök és térdvédőket. A tanulónak a gyakorlati oktatás és vizsga során az előírt öltözetben kell megjelennie (magasszárú cipő, hosszú nadrág, dzseki). A  gyakorlati oktatást a tanuló végezheti saját motoron, azonban a saját motornak érvényes forgalmi engedéllyel, és befizetett kötelező biztosítással kell rendelkeznie.

27. Hiányzások: Elméleti oktatás tantermi foglalkozás valamennyi óráján részt kell venni. 10 %-ot meghaladó hiányzás esetén, pótfoglalkozáson kell részt venni. Pótfoglalkozás díja: 800 Ft/óra. Gyakorlati oktatás kötelező óraszámait le kell vezetni. A megbeszélt foglalkozást 24 órával korábban következmény nélkül le lehet mondani.  Hiányzás esetén a le nem vezetett óra elveszik, amit pótolni kell. A hiányzás pótlását a pótórák díjával kell kiegyenlíteni.

Amennyiben a vizsga betegség miatt maradna el, új vizsgaidőpontot az orvosi igazolás kiadása ellenében lehet kérelmezni, de a kérelmet az orvosi igazolás kiállításától számított 8 napon belül be kell adni az illetékes hatóságnak. Ha a beadás meghaladja 8 napot, úgy új időpont, csak a vizsgadíj befizetése után igényelhető.  

28. Tandíj befizetésének módja: A képzés áráról a tanfolyam megnyitásakor részletes tájékoztatást kap. A tandíjat az elméleti oktatásnál az iskolavezetőnek, gyakorlati oktatásnál a gyakorlati oktatónak,nyugta ellenében kell befizetni. Végszámlát a képzés befejezése után az autósiskola állít ki. Az autósiskola az árváltozás jogát fenntartja magának. 

29. Felmentések: Elméleti foglalkozás alól felmentést kaphat az a tanuló, aki a 2009 KM rendelet 11 &-a meghatároz, illetve aki az iskola vezetővek egyeztetve külön foglalkozáson vehet részt.

30. Áthelyezés: A tanulónak joga van más képzőszervnél folytatni a képzést. Az áthelyezésről szóló kérelmet az iskolavezető 3 napos határidőn belül alá írja, és igazolja,  hogy a tanuló meddig jutott el a képzésben. A tanuló áthelyezésekor a tanulónak díjat fizetnie nem kell. Az áthelyezést nem akadályozható meg, ha bármelyik fél is tartozik a másiknak. Vitás ügyet a PTK rendelkezései alapján kell rendezni.

31. Oktatási helyszínek:    

 - Tanterem: 

- Bp. IX. ker. Lónyay u  4 Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

           - Rutin pálya: Bp. XIV. ker. Irottkő park

             XIX. ker. Hoffer A u központi tanpálya           

- Gyakorlati oktatási helyek: változó

32. A képzőszervnél folyó szakoktatatói képzés: Nincs

33. Felügyeleti szerv:   Kölekedési Alkalmassági és Vizsközpont Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

1119 Budapest, Petzvál József utca 39. postacím: 1300 Budapest, Pf. 91

Tel: 371-3030

Engedélyezési osztály: Építési és Közlekedési Minisztérium Közúti Gépjármű-Közlekedési Hatósági Főosztály

1138 Budapest, Váci út 188. D. épület

e-mail: kepzes-kghf@ekm.gov.hu, telefonszám: +3614771551  

34. Vizsgázó joga és kötelessége

Vizsgázónak joga van a kiírt vizsga időpontban a vizsgán részt venni. Amennyiben saját hibáján kívül a vizsga elmaradna, vagy meghiúsulna, joga van vizsgadíj újbóli megfizetése nélkül új vizsga időpontot kérni. Joga van panasszal élni a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Képzés Felügyeleti Osztályánál, ha a vizsga eredményével nem ért egyet, vagy a vizsgán zavaró eseményeket tapasztal. 

Vizsgázónak kötelessége a vizsga időpontjában pontosan kulturáltan megjelennie. Amennyiben a vizsgáról késne, vagy nem jelenne meg, új vizsga időpontot csak a vizsgadíj újbóli megfizetése után kap, kivéve, ha a hiányzását betegség okozta, és azt az orvos igazolja. Nyilatkoznia kell, hogy a vizsgán alkohol, kábítószer, vagy nyugtatószer hatása alatt nem áll.

 Tudomásul veszi, hogy ha a vizsga eredményét bármilyen módón befolyásolni próbálja, az a vizsga azonnali befejezését jelenti, és az eseményről a vizsgabiztos jegyzőkönyvet állít ki. 

35. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: 

 

Mkat

A1kat

A2kat

Akat

elmélet:

4.600 Ft

4.600 Ft

4.600 Ft

4.600 Ft

Jk:

3.200 Ft

4.700 Ft

4.700Ft

4.700 Ft

Forgalmi:

3.200 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

 A vizsgadíjat három részletben lehet befizetni. Az elméleti vizsgadíjat az elméleti foglalkozáson az iskolavezetőnek, a gyakorlati vizsgadíjakat (Jk, F) a gyakorlati oktatónak nyugta ellenében kell befizetni

36. Vizsgaigazolás kiadásának feltétele:  A vezetői engedélyt a sikeres forgalmi vizsga után 1 nappal az okmány iroda állítja ki. Külföldi állampolgárnak minimálisan 6 hónapi tartózkodási engedély kell rendelkeznie.

A Vizsgaközpont a sikeres elméleti vizsgáról kiállított vizsgaigazolást az illetékes Közlekedési Igazgatási Hatóság részére küldi meg.

37. A vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításával kapcsolatos tudnivalók: a következő linken található - https://nyilvantarto.hu/hu/vezetoiengedely_automata_elso

Negyedév Átlagos képzési óraszám Vizsga sikerességi mutató elmélet Vizsga sikerességi mutató gyakorlat Képzési költség
2023. 4. negyedév 128,86% 63,27% 58,93% 305.000 Ft
2024. 1.negyedév                129,24%                 46.15%                 46,43%         315.000 Ft

 

 

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült